Zveza društev rejcev govedi
                                         lisaste pasme Slovenije
Sodelujemo z:
..............................................................................................................


Vodstvo:
..............................................................................................................

Sekretariat:
..............................................................................................................

Sekretar:
..............................................................................................................Organiziranost rejskega dela
..............................................................................................................

Priznana rejska organizacija za lisasto pasmo (PRO)
Druge priznane resjke organizacije (DPO)

Osemenjevalna središca: