Sodelujemo v EIP projektu 16.2

Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti

Spletna povezava do projekta

REVIJA LISKA

številka 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30


42 društev
2735 rejcev
30355 živali

Lisasta pasma je tipična kombinirana pasma goveda in izhaja iz simentalske pasme. Pasma je nastala v 18. stoletju na območju doline Simental v Švici. Po tej dolini je pasma dobila ime, ki se je ohranilo med ljudmi še do danes. Zaradi dobrih lastnosti se je pasma začela širiti po alpskih deželah, pozneje v 19. stoletju tudi po Evropi in po svetu.

Lisasta pasma