Regijska razstava govedi ob 30-letnici Govedorejskega društva Domžale

»Radi imamo govedo« je bil slogan regijske razstave govedi ob 30-letnici delovanja Govedorejskega društva Domžale, ki je potekala 25.6. v Zgornjih Jaršah pri Domžalah na kmetiji Černivec. Sodelovala je 46 rejcev z 81 živalmi cikaste, rjave, lisaste in črno-bele pasme iz občin Domžale, Lukovica, Moravče, Mengeš, Trzin, Ljubljana in Dol pri Ljubljani. Živali so bile razdeljene, ocenjene in nagrajene v 14 skupinah. Izbrani sta bili tudi šampionki za vime pri lisasti in črno-beli pasmi ter šampionki razstave pri lisasti in črno-beli pasmi. S telički posameznih pasem so se predstavile družine Burja, Cajhen, Čerin, Hrovat, Kastelic-Žonta, Ličef, Mušič, Pečnik, Peterka, Rems, Rožič, Šimenc, Urbanija in Vode. Nik Udovič iz Moravč je bil izbran za zmagovalca za najboljšega vodnika živali.

V letu 2024 sodelujemo v EIP projektu 16.2:

UČINKOVITA PRIREJA MLEKA Z DOSEGANJEM BOLJŠEGA ZDRAVSTVENEGA STANJA IN DOLGOŽIVOSTI ŽIVALI KRAV MOLZNIC


REVIJA LISKA

številka 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37


42 društev
2735 rejcev
27336 živali

Lisasta pasma je tipična kombinirana pasma goveda in izhaja iz simentalske pasme. Pasma je nastala v 18. stoletju na območju doline Simental v Švici. Po tej dolini je pasma dobila ime, ki se je ohranilo med ljudmi še do danes. Zaradi dobrih lastnosti se je pasma začela širiti po alpskih deželah, pozneje v 19. stoletju tudi po Evropi in po svetu.

Lisasta pasma