Osnova rejskega cilja za lisasto pasmo je gospodarna prireja mleka ter istočasno ohranitev vsaj najpomembnejših pitovnih in klavnih lastnosti. To omogoča reja velikih (138 – 148 cm visokih), dolgih in obsežnih živali z veliko konzumacijsko sposobnostjo za voluminozno krmo. Vime naj bo obsežno, izenačeno, dobro pripeto in od tal čimbolj dvignjeno, z izraženo centralno vezjo ter pravilno razporejenimi in oblikovanimi seski. Noge naj bodo korektnih oblik, s pravilno stojo, čvrstimi biclji in z visokimi ter trdimi parklji. Krave naj bodo sposobne velike prireje mleka in sposobne prilagajanju različnim načinom reje ter različnemu okolju. Želimo veliko odpornost proti boleznim, dolgo življenjsko dobo, dobro plodnost, lahke telitve, hiter iztok mleka in veliko zmogljivost rasti. Mlečnost naj pri kravah presega 7.000 kg mleka s 4,0 % mlečne masti in 3,5 % skupnih mlečnih beljakovin. Pri kravah želimo ohraniti tudi primerno omišičenost. Telice naj odlikuje hitra rast in zgodnja zrelost tako, da ob ustrezni oskrbi telijo v starosti 24 do 26 mesecev.

Rejski cilj:

 • mlečnost nad 7.000 kg
 • % maščobe nad 4,0 %
 • % beljakovin nad 3,5 %(genotip kapa kazeina BB ali AB)
 • telesna masa nad 700 kg
 • višina vihra 135 – 148 cm
 • noge korektne, čvrsti biclji, visoki in trdi parklji
 • vime izenačeno, obsežno, dobro pripeto, dvignjeno od tal
 • ciljna molznost 2 – 3,6 L/min
 • prirasti pitancev 1200 g/dan
 • omišičenost dobra
 • odpornost proti boleznim dobra
 • dolgoživost, čim večja življenjska prireja
 • plodnost dobra
 • telitve lahke – normalne