Testiranje in selekcija govedi

ženskega spola na genotip A2 beta kazeina za pripravo funkcionalnih [...]